Bokningsvillkor

Last updated January, 2022

Vid anmälan till Disrupt Synergies utbildningar gäller följande bokningsvillkor:


RUBRIKER

Anmälan och praktisk info om utbildningen

Tider

Detta ingår

Fakturering

Ombokning av utbildningsplats

Specialvillkor för webbinariebokning

Immaterialrätt och nyttjanderätt

Nöjd-kund garanti!

Force majeur

Tvist

Behandling av dina personuppgifter

Anmälan och praktisk info om utbildningenAnmälan till våra utbildningar är bindande. Deltagarna får tillgång till utbildningsmaterial inom 48 timmar via e-post och utbildningen anses därför påbörjad i samband med att kund bokar.

Genom vårt koncept “Intelligence in Action” by Disrupt Synergies börjar utbildningen online med värdeskapande, Interaktivt och kontextuellt lärande/ innehåll. Det ger en grundläggande kunskap inför de schemalagda utbildningsdagarna.

D3 Academy’s alla utbildningar sker på distans Deltagarna får inloggningsuppgifter till en enkel & interaktiv videotjänst där vi leder utbildningen, med indelning i grupper och praktiskt arbete på distans. För mer information kontaktar deltagarna sin kurshållare.

Utrustning som möjliggör deltagande För att delta behöver deltagarna en dator med fungerande ljud, mikrofon, kamera och en stabil internetuppkoppling, samt klicka på videolänken ni kommer få av kurshållaren till Google Meet.

Tider

Tiderna för de schemalagda utbildningsdagarna informerar kurshållaren om.

För att deltagarna ska få ut mest möjliga värde av utbildningen, samt av respekt för övriga utbildningsdeltagare krävs det en personlig samt mental investering och planering i kalendern för att kunna delta i utbildningen fullt ut. Vi förväntar oss att alla deltagare deltar i mötet 5 min före start samt avslutar samtidigt för att få maximal behållning av utbildningen.

I vissa utbildningar ingår individuell coachning eller mentorskap med utbildaren som komplement. Tider för detta bestäms gemensamt med deltagaren, vilken själv ansvarar för att ta kontakt med aktuell utbildare eller kundansvarig. Deltagaren kan även mejla green@disruptsynergies.se

Detta ingår

I avgiften ingår “Intelligence in Action” (kombination av e-learning och utbildarledd utbildning), utbildningsmaterial, EVG-konceptet med eventuella analyser. Tillgång till Disrupt Synergies kompetensportal D3 Academy är endast tillgänglig för kunder som deltar i hela program och är tillgänglig upp till ett år efter avslutad utbildning.

Support – Kontakta din kurshållare om du behöver hjälp med något eller önskar mer information. För att få mest nytta utav utbildningen finns hjälpmaterial och rekommendationer på disruptsynergies.com/d3academy_support

DISRUPT medlem – Alla som bokar en ordinarie utbildning på Disrupt Synergies hemsida fr.o.m. 220115 blir automatiskt DISRUPT medlem.

Fakturering

Utbildningen faktureras i samband med bokning. Betalningsvillkor faktura 10 dagar netto om ej annat överenskommits. Fakturan ska vara betald innan de schemalagda utbildningsdagarna för att säkerställa deltagande. Det innebär att om du bokar en utbildning nära utbildningsstarten kan betalningsvillkoren vara kortare än 10 dagar netto.

Ombokning av utbildningsplats

Kan ske 4 veckor innan utbildningens start utan kostnad.

Vid ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras en avgift med 50% av priset.

Vid ombokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras en avgift med 75% av priset.

Om du får förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare vid din försorg. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad.

Specialvillkor för webbinariebokning

Pris: Se vår hemsida där du bokat webinariet.

För webbinarium tar vi ut en avgift för fakturerar vi din organisation med de uppgifter du uppgett. Fakturan mejlas till din e-postadress. Vid önskemål om annan fakturaadress ansvarar du för att meddela oss inom 24 timmar. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Du kan alltid avboka din webbinarieplats kostnadsfritt upp till 24 timmar efter att du bokat.

Därefter är din bokning bindande och kan ej avbokas.

Du kan inte avboka din plats på ett webbinarium som redan startat. Tjänsten du köpt anses då förbrukad och du betalar den angivna avgiften.

Om du får förhinder och inte kan delta vid det aktuella tillfället har du möjlighet att omboka dagen innan och delta vid eventuella framtida tillfällen i mån av plats utan extra kostnad. Se i första hand hemsidan för aktuella tillfällen. Finns det datum som passar dig, kontakta oss på green@Disruptsynergies.se för att boka in framtida tillfälle.

Immaterialrätt och nyttjanderätt

Kunden får publicera, kopiera eller på annat sätt sprida utbildningsmaterial från Disrupt Synergies endast genom att använda tydlig källhänvisning i text storlek 12 till disruptsynergies.com

Nöjd-kund garanti!

Vi på Disrupt Synergies gör vårt yttersta för att alla våra kunder skall vara helt nöjda. Om du trots det känner att du inte fått det du behöver för att lyckas i din roll, kontakta oss, så ser vi till att du får det du saknar. Garanterat!

Force majeur

Disrupt Synergies ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som Disrupt Synergies ej kan råda över eller förutse.

Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor liksom annan tvist som har anknytning till Disrupt Synergies verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Stockholms kommun.

Hantering av dina
personuppgifter

Disrupt Synergies hanterar de uppgifter du lämnar, med syfte att du ska få en bättre upplevelse av Disrupt Synergies webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om vår integritetspolicy


Connect with Disrupt Synergies